Logo

De blokken:
Bij het uitwerken van een opdracht wordt niet alleen gekeken naar de afzonderlijke componenten van het systeem (hardware, software, data, procedures en mensen). Alle aspecten zullen integraal worden belicht. De blokken in het logo geven de verschillende componenten van het systeem weer.

De kleuren:
Tijdens het werken aan een opdracht zal veelal blijken dat diverse cultuuraspecten een belangrijke rol spelen in de stelling. De kleuren geven de verschillende culturen weer. De gekozen kleuren zijn zacht omdat samenwerkende culturen elkaar juist positief beïnvloeden. Oranje staat voor resultaatgericht. Groen benadrukt de sociale betrokkenheid. Net als bij de blokken van het proces lopen de kleuren in elkaar over.

De cirkel:
In tegenstelling tot projecten, hebben processen zelden een duidelijk gedefinieerd begin of einde. De witte liggende cirkel in het logo geeft het proces weer. De cirkel is aan de uiteinden (nog) niet gesloten. Dit komt omdat het proces groter is dat de afzonderlijke componenten. In onze opdracht bij u maken wij de cirkel voor u sluitend.