Wat

U kunt een praktische en resultaat gerichte aanpak verwachten. Er zal niet alleen worden gekeken naar de aanvankelijk aangegeven probleemstelling, ook de omgevingsfactoren zullen worden meegenomen. Opdrachten worden vanuit een procesbenadering opgepakt.

Voorbeeld: Bij een informatiseringopdracht wordt niet alleen gekeken naar een- of enkele van de verschillende componenten van een systeem (hardware, software, data, procedures en mensen). Alle aspecten zullen worden belicht. De componenten afzonderlijk zullen niet goed functioneren als de overigen en de onderlinge samenhang niet optimaal zijn ingevuld.

Voor een schematische weergave van onze procesbenadering klikt u hier.

Bij het uitwerken van een opdracht blijkt veelal dat cultuur een belangrijke rol speelt in het totaal. In voorkomende gevallen zal dit cultuuraspect altijd worden meegenomen.

Bij de uitvoering van een opdracht staat aandacht en respect voor de mens in het proces hoog in ons vaandel.